ScaleUp TIP #18

Jedním z nejčastějších problémů v organizacích bývá komunikace. Přitom zvládnutí třetí exekuční disciplíny – rytmus – může výrazně pomoci. Tak jako metronom odměřuje tempo pro hudební vystoupení, tak malý soubor soustavně a správně prováděných mítinků dokáže zrychlit úspěšnou realizaci plánů ve firmě a zlepšit celkovou komunikaci a informovanost napříč společností. Není to o tom dělat mítinků více, ale dělat je správně a ve správném rytmu, s jasnou délkou a agendou. Při zvládnutí rytmu mítinků mohou mít i drobné změny obrovský vliv na vaši firmu a tým.