ScaleUp TIP#35

Jaký je váš set klíčových KPIs, díky kterým víte, co se opravdu děje ve vaší firmě a vašem podnikání? Prostě platí, že „co neměříš to neřídíš, ani to nezlepšíš a hlavně na to nezaměřuješ pozornost”. Kdy naposledy jste revidovali sadu vašich klíčových KPIs? Těch, která jsou vaším systémem včasného varování a díky kterým máte možnost co nejdříve provádět nápravné kroky? Máte-li svůj seznam klíčových KPIs, vemte jej do ruky a pojďte jej zrevidovat.

Další informace naleznete také na webu.