Kateřina Jiřinová

Mým posláním je přispívat k rozvoji lidskosti a podporovat organizace i společnost v tom, aby byly dobrým místem k životu pro nás i pro generace budoucí. Mými tématy jsou: spolupráce, nehierarchické fungování organizací a samoorganizace obecně, vzdělávání, udržitelnost, lidskost a kritické myšlení. Věnuji se svému osobnímu projektu Experimentální rok. V Red Button spolupracuji na projektu Vize Red Button 2.0. Působím v think-tanku České priority, kde jsem vedla jsem projekt Megatrendy a velké společenské výzvy. Jsem jedním z leaderů komunity kolem předmětu Kritické myšlení na VŠE. Mou velkou vášní a radostí je vzdělávání (se) a spolubytí se studenty. Osm let jsem působila jako akademický pracovník na Katedře managementu VŠE FPH. Mimo to mám více než patnáctiletou zkušenost s vedením projektů, mentoringem a consultingem. Jsem absolventem ČVUT a VŠE, dále např. Holacracy Practitioner Training s Brianem Robertsonem, Managing the Company of the Future od London Business School či Management Essentials od Harvard Business School.

S čím vám můžu pomoct?

Jsou pro mě lákavé zašmodrchané problémy, které se dotýkají témat, co se mnou rezonují. Máte-li nějaký takový zašmodrchaný problém, nabízím, že zapnu hlavu a budu přemýšlet společně s vámi.

Experimentální rok: O co šlo a co dál?