Spoločenstvá radosti zo života a z práce

Spoločenstvom sa nazýva organizované zoskupenie ľudí alebo inštitúcií na základe spoločného presvedčenia, záujmov alebo potrieb, v ktorom si jeho členovia cielene pomáhajú.

Ako mladý muž som na písacom stroji napísal list profesorovi do Stuttgartu. Jeho meno som našiel v jednom z mála západonemeckých časopisov na našej univerzite. Nepoznal ma, ale pozval ma na študijný pobyt. Dostal som štipendium a začal som pracovať v spoločenstve 18 tisícovej výskumnej spoločnosti Fraunhofer. Vyvíjali sme tam objektovo orientovaný simulačný systém, 3D skenovanie budov a ďalšie veci. Z týchto výskumných projektov vznikli dva svetovo úspešné produkty a firmy. Uvedomil som si, že inovácie menia svet a chcem byť podnikateľom a inovátorom. Nie profesorom, ktorý o inováciách iba prednáša, ale ich aj skutočne robí. Vytvorili sme silné spoločenstvo s profesorom Warnecke a ľuďmi v Inštitúte Fraunhofer IPA Stuttgart. Po rokoch sme spolu založili našu firmu Fraunhofer IPA Slovakia. A robili sme inovácie – vo firmách Mercedes, Siemens, Continental, Embraco, Linet, Borcad, OMS Lighting, KOMA Modular, Witte, Rodenstock, Rautenbach, Danfoss, Kros, V Podlahy, Švec, Fosfa, Konštrukta Industry, I.D.C. Holding, Gremi Klima, Emilove Sady, 3M a i. So šéfom inovácii v 3M, Honzom Maškom, sme sa raz rozprávali o tom, v akých firmách a svete by sme chceli pracovať a žiť. A napísali sme Manifest ružových slonov. Pozvali sme prvých ružových slonov do Prahy a prišlo niekoľko desiatok zaujímavých ľudí. Už sa to nedalo zastaviť. Spoločenstvo ľudí, ktorí sa rozhodli opravovať svet sa začalo rozširovať samé – bez manažérov, rozpočtov a strategických plánov. Jedným z projektov tohto spoločenstva bola aj sieť Red Button. S Honzom Maškom, Lubošom Malým, Romanom Stupkom, Peťom Skondrojanisom, Jirkom Rozvařilom a ďalšími sme začali vytvárať spoločenstvo expertov, ktoré začalo meniť mnohé veci v Českej a slovenskej republike. Red Button dnes robí fantastické veci.