Tipy pro stabilizaci a rozvoj organizace v turbulentní době. Střípky z debaty

Minulý týden jsem reprezentoval Tealmakers a Red Button na debatě Akademie společenské odpovědnosti a Impact Hub na téma Tipy pro stabilizaci a rozvoj organizace v turbulentní době.

Měl jsem pocit, že všichni čtyři hosté jsme současně nohama na zemi (= pragmatické rady) a současně jsme hájili přesah podnikání a „vyšší principy“ (za mě například laskavost a empatie). Zde si můžete pustit záznam (2 hod).

Co jsem se snažil předat:

Všímám si, že když se nedaří, mívám snahu věci „urvat“ přehnanou aktivitou. Ale možná je dobré se čas od času zastavit a poslouchat, co se teď chce, vypnout maily, odjet na chalupu či do pouště, vytvořit prostor pro reflexi a hledání nových cest. Inspirace: např. U-theory (O. Scharmer) či přístup SENSE AND REACT rather than PREDICT AND CONTROL (F. Laloux).

„Všichni máte tak pozitivní přístup!“ – Ne, já určitě nejsem pořád pozitivní. Připouštím si negativní pocity (strach, vztek, únava, ...) a učím se s nimi pracovat (mindfulness, terapie, ...). Snažím se pečovat o sebe a své zdroje.

„Co je kritické pro přežití firem?“ Krátká odpověď: cash, to je jako vzduch, bez vzduchu vydržíte pár minut. Když máte cash, tak je čas přemýšlet o dalších věcech, například:

Vlastní mindset

 • Péče o vlastní zdroje. Vyčerpaný nikomu nepomůžu.
 • Smysl = proč to děláme? (→ Workshop Firemní proč.) A taky proč jsem v tom já?
 • Hodnoty = jak se u toho chceme chovat. Hodnoty mohou teď být pod tlakem a uvidí se, zda je držíme i tehdy, když nás to může něco stát.

Lidé

 • Bezpečí ⇒ důvěra ⇒ spolupráce. Pečovat o bezpečí své smečky.
 • Neuropsychologie: konstruktivní jednání při pocitu bezpečí versus reakce „útok – útěk – ustrnutí“ při pocitu nebezpečí.
 • Teď bezpečí nejde, tak aspoň solidaritu a péči. Pomáhá též orientace a transparentnost. (→ Blog: Leadership v rozbouřené době.)
 • Obětovat na prvním místě výsledky, ne lidi.
 • Klíčové umění: empatie a laskavost. (Jde rozvíjet – D. Goleman.)
 • Platit včas, i dodavatelé jsou součást smečky.

Product – market fit

 • Jít k jádru: trefuje se můj produkt do něčí potřeby?
 • Vyžaduje radikální feedback. Čím víc si firma něco nalhává, tím víc se blíží k průšvihu.
 • Máme tendenci ke konfirmačnímu zkreslení. Je potřeba cíleně rozstřelovat naše iluze. Pohled někoho zvenku, najatý konzultant nebo zapojení do podnikatelských sítí, mastermind nebo poradních kruhů apod.
 • Jestli jste zatím nezapojili celý tým, tak je nejvyšší čas = kolektivní inteligence.
 • Existují metodiky, např. Design thinking. Empatie je předpokladem inovace (zase ta empatie!).
 • Dobrá firemní kultura ⇒ učení ⇒ inovace ⇒ produkt + strategie. V tomto pořadí. (S. Nadella, Microsoft.)
 • Připustit si NErůst. Plány narýsují růst (často plácneme „10 % meziročně“). Snažíme se růst kontrolovat, nastavíme KPI a bonusy obchodníkům a pak se dostavuje frustrace, že to nejde. (⇒ plánovat nerůst?)

Tak ať to všichni zvládneme co nejlépe!

- Ondra @tealmakers