Hodně teď přemýšlím, pozoruji a vybavuji si i z minulosti, co pro koho znamená dobrý výsledek. V poslední době stále silněji dávám výsledek navíc do přímého vztahu se slůvkem spolupráce. Navíc snídaně Brain&Breakfast o spolupráci a bakteriích tomu pro mě dala úplně nový rozměr.

Ve své praxi jsem se již setkal s přístupem“poslal jsem zprávu nebo mail” a tak je úkol hotov. Určitě také znáte přístup “vytvořili jsme prezentaci” a tím je také hotovo. A určitě jste se setkali s akcemi nebo jste byli na meetingu, kde se jen prostě povídalo.

Jaký by byl ale rozdíl, kdybychom vytvořili zápis a konkrétní akční kroky s vlastníkem, ke kterým se tým vrátí na další schůzce?

Aktivita, cíl a výsledek jsou opravdu různé věci a sladění k nejvyššímu cíli je základ. Nechci se pouštět do OKR, ale jasně jsem si uvědomil, že dobře definovaný nejvyšší zájem a vztahování se k němu je první dobrý předpoklad.

Pokud mám ultimátní cíl zlepšovat společnost skrze podnikatelské prostředí, musí být v mém zájmu přeci daleko více než vytvořit parádní školení leadershipu.

Protože se jedná o mnoho energie v podobě různých aktivit a jejich výsledků, bylo by asi dobré ztrácet ji po cestě k danému cíli co nejméně tím, že cíleně vytvářím synergie s ostatními aktivitami.

Tomáš Vala má jednu z hodnot v Siku “Mysli na druhého v řadě”. To je skvělá věc, která pomáhá přemýšlet nad vazbami a širším celkem. Lidé si jsou ale schopni často představit jen toho přede mnou a za mnou, podobně jako ve frontě na banány. Často se používá třeba metafora předání štafety druhému běžci.

Ta pravá interakce v organizmu ale proudí do všech stran a směrů.

Zkusím to stáhnout na zem…

Mohu třeba vytvořit post, který bude mít mnoho lajků a uvidí jej celá řada lidí.

Wow, kdo by tohle v dnešní době nechtěl, ne? Je to dobrý výsledek? Směrem ven určitě, ale co dovnitř organizace? Co kdybych vám řekl, že navíc všechny ty lajky zanalyzuji, porovnám je v CRM a předložím lidem v prodeji seznam firem, které mohou oslovit, nebo mohu oslovit ty lidi napřímo a nabídnout jim třeba odběr newsletteru nebo to, že by se mohli sledovat vaší stránku, abychom tvořili základ fanouškovské báze a komunity. Post a jeho zhlédnutí tedy není cílem, ale pouze prostředkem k jeho dosažení.

Zkusím obchod. Ten se častokrát poměřuje penězi, které dáme za určité období na hromadu. Opět jasný a nezpochybnitelný výsledek, který je hoden obdivu, ale co třeba přihodit parádní zaznamenání všeho, co dělám, do CRM, aby měli ostatní k dispozici super data, nebo co takhle přidat vyhledání příležitostí pro ostatní členy v síti. Nebo co třeba hodnotit prodej až po opakovaném nákupu nebo až po doporučení na dalšího klienta?

Asi bych mohl pokračovat i dále, ale asi chápete, co mám na mysli. Když už řešíme cíle, většinou se setkávám jen s jednosměrným přístupem a skoro nikdy jsem se nesetkal s tím víceúrovňovým, který je prospěšný širší komunitě.

Zkouším se proto zamýšlet nad svými aktivitami, které v síti mám, ve smyslu, jak bych mohl tím, co dělám, pomoci co nejširšímu počtu lidí,. Napadá mě celá řada nápadů.

Představuji si, že takto nějak to dělají ty bakterie, které to mají prověřené evolucí.

_________________________________________________________________________

Tato zamyšlení mi slouží k utříbení myšlenek a zároveň jsou pro mě i tykadlem do světa k dalšímu možnému prohlubování daných témat. Pokud s Vámi text cokoli dělá a jste ochotni věnovat čas a energii jakékoli ucelené reakci, budu za ni v této instantní době, moc rád na mém LinkedIn profilu.

- Honza