Scale Up TIP #26

Další, v pořadí již třetí Rockefellerův návyk, se věnuje rytmu komunikace ve firmě. 3. FIRMA MÁ NASTAVENÝ SYSTÉM PRAVIDELNÉ KOMUNIKACE A INFORMACE PROCHÁZEJÍ FIRMOU PŘESNĚ A RYCHLE. Všichni jsme to určitě zažili, neustálé porady bez konce, nejasná agenda, zbytečná účast nebo nejasné závěry. Třetí návyk je o nastavení pravidelného rytmu komunikace napříč firmou, s jasnou agendou, rytmem a pravidly. Protože jen tak můžeme využít kolektivní zodpovědnost, týmovou inteligenci a zlepšit komunikaci napříč firmou.