ScaleUp TIP#32

Máte srozumitelné a všem viditelné dashboardy? Čím rychleji vaše společnost roste, tím srozumitelněji musí zvládat komunikovat nejen své plány, priority a cíle, ale také vývoj při jejich naplňování. Mnoho z nich pak využívá Excel nebo GoogleDoc k evidenci a přehledům, ale čím rychleji rostete, tím dříve přestávají tyto formy evidence stačit. Možná je čas zamyslet se, jak vytvořit mnohem sofistikovanější Dashboard. A právě dashboardům se věnuje poslední, desátý, Rockefellerův návyk.

Další informace naleznete také na webu.