ScaleUp TIP#34

Funguje celá vaše firma jako dobře vytrénovaná jednotka na přehlídce? Šlape každý správnou nohou ve správném rytmu? Nebo si každý bubnuje sám a pochoduje, jak sám uzná za vhodné? Znají všichni vaše kritické číslo, které udává rytmus, udržuje zájem všech a hlídá správný směr? A navíc mu každý rozumí a ví, jak toto číslo může ovlivnit?

Další informace naleznete také na webu.