Brain&Breakfast s Vlado Zlatošem - Zdravé telo, zdravý duch a zdravé prostředie

Představte si, že existují vědecké postupy, které můžete využít v pracovní době ku zlepšení anebo udržení svého zdraví. Prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, je velmi nevhodné pro fyzickou seberealizaci a naše těla za to platí vysokou daň (nadváha nebo jiná fyzická degenerace). To se však může změnit, pokud se na tělo budeme společně dívat jako na biomechanický stroj, který potřebuje základní pohybovou výživu. Kolik pohybu, jaký druh pohybu a jak vypadají minimální standardy pohybu?

Sebepoznání

Jednou z nejdůležitějších věcí, co by se měl člověk naučit, je sebepoznání. To je dost obecný pojem, a tak ho Vlado uchopil přes tzv. platformy jako je strava, chlad, hlad, pohyb a podnikání. Každá z nich nám poskytuje různě velký prostor pro sebepoznání a seberozvoj. Strava by pro nás neměla být projektem na celý život, může pak blokovat rozvoj v dalších platformách. Práce s chladem se nedá uspěchat, práce s hladem naopak akceleruje sebepoznání. Pohyb lze skrz zápas využít i pro odhalení charakteru, nebo se na něj dá podívat z pohledu všestranné fyzické připravenosti a ne jen "trénovat pro trénink". Zvládnutí platforem jako je strava a pohyb nám umožňuje něco tvořit, realizovat se, pomáhá udržovat naši tělesnou stránku tak, abychom se o ni mohli opřít.

Poznatky jsou nic nemají žádnou váhu, pokud nevedou k činu.

Jsme usedění

Pohyb je důležitější než strava. Naším způsobem života si ho ale komplikujeme. Z bohatého pohybu v dětství se skrz různé životní fáze jako jsou studium, (sedavé) zaměstnání, rodinný způsob života atd. ochuzujeme o možnost pohybu a nepomáhá tomu ani naše prostředí. Vlado ho nazval jako prostředí chudé na pohyb, které vede ke 3D - dekondice, disbalance (svalové), degenerace (stav časté nebo chronické bolesti). Jak z toho ven? Pohyb je něco, co nemusí být o plánovaném tréninku, je to něco, co se s námi může plížit v průběhu celého dne. Minimálně bychom měli věnovat pohybu 1 h denně jako času, který sobecky investujeme do sebe a bohatě se nám v budoucnu vrátí.

Součástí sebepoznání je vědět i to, kde jsou moje limity. abych nešel dělat činnosti, které mi můžou ublížit.

No Extra Time Activity

Aktivity, které se dají dělat v průběhu celého dne a nevyžadují žádné extra plánování času. Zpravidle je lze provádět bez speciálních pomůcek, někdy jen s lehkým uzpůsobením prostředí, ve kterém se během dne pohybujeme. Je důležité na ně myslet a vyhledávat je v průběhu dne a pravidelně si je dávkovat. Kultura pracovního prostředí je v našich rukách. Nelze spoléhat na to, že když v zaměstnání nebo doma vybavíme prostředí pomůckami podporůjícími pohyb, že se začneme automaticky hýbat. Je třeba mít pohyb nastavený i jako hodnotovou prioritu. Více jak na to popisuje Vlado ve své přednášce. Nechybí ani seznam pravidel, jak a s čím začít.


Zaujalo?

Užijte si záznam či poslech a přijďte na další snídani. Těšíme se!


Kam dál?

Brain&Breakfast s Jaroslavem Petrem - Genové inženýrství a etické otázky

Brain&Breakfast s Jaroslavem Petrem - Genové inženýrství a etické otázky

Genetika zasahuje a bude zasahovat do všech možných oblastí lidského života. V posledních letech nám však umožňuje zasahovat do samotné podstaty člověka. Stojíme tedy před otázkou, zda smíme dělat vše…

Brain&Breakfast s Ditou Malečkovou a Janem Tylem - AI - digitální lidé přicházejí

Brain&Breakfast s Ditou Malečkovou a Janem Tylem - AI - digitální lidé přicházejí

Co se stane, když spojíte přednášející na filosofické fakultě s expertem na umělou inteligenci? Je možné použít nejmodernější technologie ke vzkříšení geniálních filosofů? Je možné naučit psát stroj p…