Brain&Breakfast se Simonou Bagarovou - Všichni jsme senioři

Virtuální realita nebo lidský dotek? Dárky nebo pozornost? Když se nejstarší generace neptáme na jejich potřeby, nebude se na ně jednou nikdo ptát ani nás. Povídání o tom, že i jeden člověk může rozhýbat změnu.

Setkání se skvělými lidmi a mizernou péčí

Organizace MILA a její program D.O.M.A vznikly díky nespokojenosti Simony Bagarové v roli dobrovolnice v domově pro seniory. Simona pracuje v managementu nevládních organizací téměř 20 let. Před pár lety si řekla, že chce být více v "terénu", a tak se vrhla na cestu dobrovolnictví v domově pro seniory, kde pravidelně pomáhala s péčí o klienty. Setkala se zde se skvělými lidmi a mizernou péčí v podobě nevhodného zacházení s klienty, nerespektování jejich potřeb či dětinských aktivit.Tehdy zvažovala, zda ze sociálních služeb odejít, nebo situaci změnit. Založila a vede organizaci MILA a spolu se svým týmem realizuje program D.O.M.A., který se snaží o to, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují.

Chceme po pečovatelích, aby se o naše blízké starali lépe, než to dokážeme my sami.
Karolína Puttová

Všichni jsme senioři v každém věku

Stáří je úplně přirozená a plnohodnotná součást života. Pustíme-li si ho do života, pomůže nám vnímat odlišně konečnost a kvalitu času. V naší společnosti ho vytěsňujeme a nechceme se o něm bavit, dokud nám nevstoupí do života.

V roce 2050 bude v ČR až 3x více lidí s demencí, než je dnes. Nejsme na to připraveni. Je třeba zvedat prestiž pečovatelské profese. Je to největší služba, kterou jsou sobě lidé schopni dát. Pro kvalitní a důstojnou péči o seniory je potřeba, aby bylo dobře i jejich pečovatelům, aby pracovali v prostředí, které generuje kvalitu a důstojnost.

Simona napsala knihu Hořím, která oslavuje pečovatelskou profesi skrz rozhovory s 5 skvělými pečovateli, které měla možnost ve své praxi potkat a spolupracovat s nimi. Ukazuje v ní, že lidskost a laskavost jsou základní předpoklad kvalitni a důstojné péče.

Tuhle zkušenost si musíte prožít srdcem, abyste ji byli schopni integrovat do svého každodenního života.
Simona Bagarová

Všichni jsme pečující

Každý z nás si nese ze vztahů s blízkými menší či větší křivdy a křivdičky. Každý. Neodsouvat jejich řešení, ale řešit je teď hned je investice do budoucna. Zdravé vztahy jsou základem pro to, aby se o nás, o naše potřeby ve stáří naši blízcí postarali, aby nám je pomohli naplňovat. Když se ze samozřejmé soběstačnosti staneme závislými na péči, přicházíme o všechno, co nás celý život vlastně definuje. Z jednoduchých úkonů se stává přání, které si bez pomoci nesplníme.

Přirozenou rolí nás všech je vnímat, co mají naši blízcí rádi, co je to, co jim dělá radost, a jak jim to můžeme zprostředkovat. Pokud máme kvalitní vztahy, o které pravidelně pečujeme, tak jsme toho schopni. Máte 5 svých osobních rituálů, které potřebujete pravidelně dělat? Budete je schopní dělat, když se stanete závislými na péči?


Zaujalo?

Užijte si záznam či poslech a přijďte na další snídani. Těšíme se!


Kam dál?

Roman Stupka a Jiří Zrůst: Se vzděláním musíme mladým pomáhat

Červnová snídaně Brain & Breakfast se v mnohém tradičnímu konceptu vymykala. Místo jednoho odborníka stáli na pódiu hned dva – Roman Stupka a Jiří Zrůst, kterého Stupka zpovídal. A místo popisu své ce…

Brzobohatá a Stachová: Inkluzí starších lidí do týmů se zlepšuje pracovní kolektiv a vznikají neotřelé nápady

Pozvání na další inspirativní snídani Brain&Breakfast přijaly Taťána G. Brzobohatá a Michaela Stachová z nadace Krása pomoci, která se zaměřuje na pomoc seniorům. Přiblížily problémy, které se stárnou…