Jan Uriga

Som asertívny optimista zameraný na oblasti change managementu a inovácií. Verím v model bionic organization, kde moderné technológie spolupracujú s človekom na vytvorení riešení zlepšujúce kvalitu života. Mám tú možnosť prakticky denne zúžitkovať svoje PhD štúdium psychológie v oblasti rozhodovacích procesov lídrov napr. v aplikácii behaviorálnej ekonómie. Vyhľadávam možnosti objavovať nové miesta a kultúry, ktoré obohacujú out of box pohľady. V PwC rozbieham tzv. Experience Centre, quasi spin off koncept zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti-zážitok so sloganom: We make tomorrow. Today.

S čím vám môžem pomôcť?

Disponujem metodikami a modelmi merania inovačného potenciálu, inovačnej kultúry, best practice governance modelov inovačných firiem a ekosystému inovácií. Disponujem app riešeniami a hlavne skúsenosťami s náročnými change management programami, kde je veľká rezistencia ľudí alebo kde treba orchestrovať väčšie množstvo stakeholderov. Jedinečnosťou je prístup prakticky na každý globálny trh a možnosť poradiť sa s expertmi siete PwC Experience Centra. Poskytujem služby interim inovačného manažéra a širokú škálu benchmarkov.

PMpod Projectman

Chovejte se k zaměstnancům jako k zákazníkům, budou angažovanější