Miky Škoda

Za 7 let tvorby komunit okolo zážitkového vzdělávání a "skauta pro dospělé" jsem se jako spousta jiných naučil, že v Česku máme mnohem větší schopnosti, než si myslíme. Ať už skrze vedení X-Challenge, iniciativy Educator i spolupráci s mnoha vzdělávacími projekty, se věnuji tomu, co nám chybí k naplnění vize být světovým akcelerátorem. Zabývám se tématy multioborového vzdělávání, inovací i základních soft-sklils jako práce s odvahou, které jsou pro inovace nezbytné.

S čím vám můžu pomoct?

Rád pomáhám inovativcům a zodpovědným firmám akcelerovat jejich schopnosti, nápady a řešení problémů. Ať už skrze design thinking, nebo dodání odvahy tam, kde je to potřeba.

VR Podcast – Luboš Malý