Pavel Pumprla

David Vencl: "Často uslyšíte "to nejde!"

Jan Koukal: Pomáhám sportovcům být ještě lepšími vzory

Pavel Pumprla - Když moderátor odpovídá

Libor Mattuš: Kdy se překonat a kdy ne

Miky Škoda: Dobrodružství, barvitost a pokora

Jan Mašek: Do týmu benzín i lepidlo!

Cesty vítězů

Martin Jiránek: Disciplína vám pomůže fungovat