Tip Davida Vrby #119: Týmová rozhodnutí!

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Umíte dýchat?

Tohle není zjevně moc sexy název, ale tématika je to velmi důležitá. Můj současný velký vzor a zdroj inspirace Gustavo Razzetti vnímá způsob týmového rozhodování jako klíčový faktor síly a sladěnosti organizační kultury. Proto je součástí culture canvas – nástroje, který poslední roky s klienty moc rád používám.

O rozhodování jsem psal už v tipu 108. Tehdy šlo o situace, kdy rozhoduji sám za sebe. Ted' se podívejme, jak by měl rozhodovat tým. Víme-li, jak v rámci týmu rozhodovat z pohledu formy a metody, můžeme si ušetřit spoustu frustrací.

V dané souvislosti je nutné říct, že neexistuje jen jedno řešení, jeden způsob, který je dobrý, a ty ostatní jsou špatné. Dobrým vstupem do tématu pro vás může být článek právě Gustava Razzetti. Jde o to, kam firma svou kulturou směřuje.

Holokratičtější firmy budou používat jako preferovanou metodu konsenzus. Zappos zase autokracii, kdy rozhoduje zaměstnanec, který je nejblíž zákazníkovi. A staré dobré korporace protáhnou i to nejbanálnější rozhodnutí svou manažerskou kaskádou, to aby měli manažeři co dělat.

Prvním úkolem týmu je přemýšlet, jaká rozhodnutí dělá – operační, strategická...? Dále, kdo by při nich měl být? V neposlední řadě je důležité najít metodu – vedle konsenzu to může být hlasování nebo třeba i použití práva veta.

V dané souvislosti nelze znovu nezmínit inovátory v oblasti rozhodování – Amazon a jejich disagree and commit nebo Netflix, kde si při tvorbě filmů jeden tým nechává odsouhlasit své rozhodnutí členy jiného týmu. Způsob a efektivita rozhodování jsou pro obě firmy komparativní výhodou a klíčovým atributem kultury.

Ať je to, jak je to, důležité je, aby něco bylo. Tedy, máte dobře popsaný proces rozhodování a znají ho všichni? Pokud ne, do toho.

— David