Síla psaných standupů v agilních týmech

Daily written standup je velmi užitečný nástroj pro různorodé týmy, ale i pro správné fungování týmů v dnešní době. Obvykle to vypadá jako 10minutové setkání, kde má každý člen týmu zhruba 1–2 minuty na to, aby si prošel tím, co se stalo den předtím a jaký je plán dne.

Důležitá součástí sdílení znalostí a zkušeností.

Za velmi krátkou dobu získáte sumarizaci dění:

  • co dělají ostatní (synchronizovat nebo vyhnout se duplikaci, dát příležitost ke spolupráci)
  • vyjádření závislostí (např. čekám, až se stane nějaká jiná událost, než budu moci pokračovat ve své práci)
  • zvýraznění (polo) důležitých událostí, nových projektů, žádosti o sloučení (nenahrazuje e-mail pro důležitá oznámení, ale pomáhá při šíření informací)
  • zvýraznění zajímavých informačních zdrojů (například zmínka o tom, že se zajímavá schůzka odehrála a kde jsou zápisy ze schůzky, zmínka o zajímavém článku nebo úkolu)
  • aktualizace stavu o budoucích plánech (jsme na dobré cestě s našimi dlouhodobými cíli, přichází nějaká změna směru)

Fyzické standupy bývají často neúčinné, nezabývají se do hloubky potřebnými tématy a často na nich upadá pozornost. Také účinně brání účasti osob z jiného časového pásma. K řešení těchto problémů jsem použil koncept písemného standupu u více společností.

Jak funguje písemný standup?

Celý koncept se inspiroval dlouhou historií. Bot automaticky vytvoří prázdný dokument každou půlnoc na sdíleném Disku Google (nebo jiném úložišti pro spolupráci). Řídí se schématem pojmenování {year} / {month} / {year} - {month} - {day} _standup a tyto dokumenty jsou vytvářeny jako kopie šablony. Tento bot publikuje odkaz například na na Slack channel # engineering-standups.

Každý má v dokumentu svoji sekci. Záznam jednotlivých pracovníků by měl být v dokumentu dokončen do konce pracovního dne. Jinými slovy - měli by zachytit, co udělali ve stejný den nebo co plánují dělat příští den. Obvykle se na něm nemluví o včerejšku (na rozdíl od typického standup). Na druhou stranu, když ráno začnou pracovat, rychlé pročtení včerejších standupů jim pomůže zjistit, co udělali ostatní. Vždy se musí počítat s tím, že si standup přečte někdo další.

Klíčové výhody písemných standupů:

  • Dá se číst rychleji než poslouchat / mluvit.
  • Při čtení poznámek tedy můžete pokrýt mnohem více lidí.
  • Sdílené dokumenty umožňují vkládat komentáře a tím získáváte cenný feedback.
  • Je to spravedlivé pro všechny, navzdory jejich harmonogramům nebo časovým pásmům. Funguje tedy velmi dobře i v různorodých týmech.
  • Nejlepší je zacházet s písemným standupem jako s vaším deníkem. Plnit ho během dne, tím odstraňuje břemeno zapamatování si, co jste ze celý den udělali.