Agilní leadership

Agile ve strojírenství

Podcast: Roman Šmiřák o agilním řízení

Agilní kultura a leadership