Tip Davida Vrby #117: Kultura nebo strategie? Mise nebo vize?

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Kultura nebo strategie? Mise nebo vize?

Peter F. Drucker, filosof managementu, kdysi prohlásil (parafrázuji), že si kultura může dát strategii k snídani. Když se podíváte do knihy o strategii, uvidíte hodnoty jako součást strategie. Nahlédnete-li do knihy o kultuře, třeba té od nestora tohoto tématu Ed Scheina, najdete tam strategii jako součást kulturního rámce.

Co z toho plyne? Jedno bez druhého je bezzubé. Kultura (pokud je silná a sladěná) je způsob, jak efektivně realizovat strategii. A realita? Je smutná. Až 85 % lidí stále nezná strategii své firmy a jen 10 % firem vnímá svou kulturu jako komparativní výhodu.

A co vize, mise a poslání? A k tomu BHAG nebo manifesto? Máte jasno, co je co? Myslím, že mezi nejlepší zdroje (abyste si v tom udělali pořádek) patří Scaling Up od Verne Harnishe a nově taky moc zajímavá kniha The Buddha and the Badass Vishena Lakhianiho.

Ted' jen ve zkratce – mise je to stejné co poslání (purpose). Měla by říkat, proč jste na světě, jak ho měníte. Vize naopak určuje nějaký jasný cíl, kterého chcete dosáhnout. I velké firmy si to pletou. Ze zkušenosti mohu říci, že firmy, pokud se vydaly strategicky plánovat, se nejvíce trápí s posláním, tedy misí.

Ale nebojte, pokud jste pekárna, nemusíte spasit svět. Stačí, když se jasně vymezíte v tom, jak chcete zákazníkovi pomoci, jak ho udělat lepším. Mluví o tom zajímavě Thomas Kolster a taky už zmiňovaný Vishen Lakhiani. Je vlastně úplně jedno, co máte (vizi nebo misi), jak tomu říkáte. Důležitě je, že lidé vědí, kam směřujete, ideálně proč to děláte.

V této souvislosti mám rád nástroj, kterému se říká strategický narativ, kompilát vize, mise a hodnot. Vnímám ho jako nejlepší způsob, jak lidem v organizaci vysvětlit strategii, a to v kontextu.

— David