Tip Davida Vrby #120: Se strachem daleko nedojdete

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Se strachem daleko nedojdete

O důvěře a bezpečí už bylo napsáno mnoho. Přesto stále vidím firmy, kde je strach dennodenní praxí. Pracujete pro takovou? Ověřte si to. Proti strachu je třeba velmi vědomě a aktivně pracovat, neupadnout do stavu apatie. Ta totiž často prostředí strachu doprovází jako jeho další vedlejší produkt - mlčení.

Strach je silná emoce, která nás může zcela paralyzovat. Určitě jste slyšeli o stavech “fight or flight”. Jsou momenty, kdy však strach potřebujeme, aby nás ochránil před nebezpečím. V osobním životě si takové situace představit dovedeme (na horách, na kole…).

Ale ruku na srdce, jaké život ohrožující nebezpečí bychom měli zažívat v práci? Nesplněný kvartál? Naštvaný šéf? Nepleťme si strach s nutností vnímat jisté situace s obezřetností, naléhavostí. Výzvy a urgentní situace jsou momenty, kdy se v pozitivní kultuře zvyšuje angažovanost. Strach angažovanost a produktivitu naopak snižuje.

Odborníci na organizační kulturu mluví o “fearless” kultuře na jedné straně a “fearful” kultuře na straně druhé. My chceme dosáhnout té první a musíme ji aktivně vytvářet, náznaky té druhé hlasitě potlačovat.

Dnes chce každý CEO agilitu a inovace. Strach je jejich zabijákem. Strach se vždy ve firmě pojí s nedostatkem sladění vedení, s malou tolerancí rizika, přehnanou kontrolou a mikromanagementem. Tomu jsme už jednou válku vyhlásili.

Nechci ale vše svádět na firmy a jejich manažery. Velmi často si sami způsobíme, že situaci (nečekanou změnu), která je zcela banální, vyhodnotíme jako ohrožení. Firmy a jejich vedení musí (ve vlastním zájmu) vytvářet bezpečné prostředí. Zaměstnanci si musí (rovněž ve vlastním zájmu) navýšit kompetenci zvanou odolnost.

Vyžeňte strach z vašeho pracoviště. Přerámujte, mluvte o výzvách a urgenci. Zvyšujte si mentální odolnost.

— David