Tip Davida Vrby #163 - Máte rádi modely?

Manažerský tip Davida Vrby. Každé pondělí. K ranní kávě. Tipy z praxe Davida Vrby.

Máte rádi modely?

Nebo se mohu zeptat, znáte modely? Mluvím o modelech myšlenkových, inovačních nebo strategických. Málokdo ví, že jedna ze základních inovačních teorií nevznikla v Silicon Valley v době internetového boomu, ale v Rusku hned po válce. Stojí za ní vědec s neruským jménem Genrich Altshuller. Ten přišel s metodou TRIZ a v ní popsal, že všechny inovace by se daly zařadit do 40 typů, modelů.

K tomu dodal, že vlastně vše (až 95 %), už bylo vymyšleno, a nové inovace jsou jen modelovou recyklací jedné ze 40 inovačních metod. Zbytek jsou inovace tipu penicilin. Zadumejte o slově re-search. Zcela úmyslně rozděluji re a search. Já čtu znovunalezení.

Z této metodologie potom vyústily mnohé další jako například CREAX, který mě doteď v mém myšlení a rozhodování ovlivňuje. Co chci říct? Nemusíme vždy znovu objevit kolo (re-invent the wheel). Někdy při produktové inovaci, tvorbě strategie může pomoct projít si různé inovační a strategické modely.

Už dlouho se neinovují jen produkty, ale především v době (nejen) služeb obchodní modely. Nedávno jsem narazil na velmi zajímavý zdroj. Jde o Kaihana Krippendorffa, který mluví o více než 30 strategických a obchodních modelech.

Uvádí, že firmy, které jsou úspěšné, je umí skvěle kombinovat. Při kombinaci více modelů dovedou najít tzv. 4. cestu, která je jiná než ty, jež se nabízejí na první pohled. Krippendorff také zdůrazňuje, že dobrý šachista se od toho špatného liší množstvím modelů, které zná a umí použít.

Zůstaňme u inovací. I evropský guru Alexander Osterwalder, který světu dal první business canvas, apeluje na to, že pokud inovujeme, musíme rozlišovat, jestli chceme jít cestou explore inovací nebo exploit inovací. Jsou to dva zcela odlišné modely.

A na konec můj favorit Michael Simmons. Ten v svém Mental Model Clubu učí mentální modely, které jsou při rozhodování absolutně klíčové. Kéž bych je znal (a umně používal) dříve! Ke studiu modelů ho inspiroval Charlie Munger a jeho věta: „To nejlepší, co můžete udělat, je rozvíjet návyk zdokonalovat se ve znalosti více modelů, které popisují realitu.“

To je můj, respektive jeho, dnešní tip.

— David


Vstupte do světa vzdělávání

Pravidelné pořady s inspirativními osobnostmi nejen ze světa inovací a podnikání. Interaktivní diskuze s experty i ostatními diváky založená na výměně zkušeností. Profesionální metodiky, které otestují všechny nově nabyté poznatky v praxi. To všechno je Red Button EDU, online vzdělávání, které vás vtáhne.

Přečtěte si o dalších důvodech, proč se připojit k RB EDU →


Chcete Davidovi něco sdělit? Nebo máte na srdci konstruktivní feedback, jak jeho pravidelný newsletter ještě vylepšit?

Sdílel vám TIP někdo z přátel a příští pondělí už chcete ve svém inboxu najít svůj vlastní čerstvý TIP přímo od Davida? K odběru se přihlásíte následujícím tlačítkem.