Brain&Breakfast s Ondřejem Vlčkem - Od brigádníka po CEO Avastu

Ondřej Vlček v této Brain&Breakfast pohovořil hlavně o své kariérní cestě a co se během ní naučil. Zaměřil se také na svůj vztah k penězům a vznik Nadace rodiny Vlčkových. Ta velmi výrazně vstoupila do společnosti nejen v oblasti paliativní péče, ale poukázala na vliv, který může mít business na společnost kolem nás.

V úvodu této Brain&Breakfast Ondřej Vlček předeslal, že povídání tentokrát nebude tolik o kyberbezpečnosti a Avastu, jak je v jeho přednáškách běžné, ale že své povídání zasadí více do osobnější roviny.

Počítač a brigáda

Obsese počítači Ondřeje popadla relativně brzy, nicméně nadšené jásání rodičů to tehdy nevyvolalo. Svůj první počítač si vysoutěžil i díky cestě jeho učitele angličtiny do USA. Letní brigáda s kamarádem před nástupem na VŠ v Alwin Software (předchůdce Avastu) byla zásadním kariérním milníkem. Tehdy je nepadalo, že jako bridádníci dostanou důvěru kódovat. Svým kódem přispěli společně s kamarádem k úspěchu nového produktu tak, že za to dostali odměnu, která by byla zajímavá i v dnešní době. Za dalších x měsíců je firma kontaktovala s díky a další odměnou na autorských honorářích. Vložit důvěru ve schopnosti studentů a ocenit odvedenou práci se Ondřeji líbil natolik, že si řekl, že se nechá v Alwin Software zaměstnat.

Freemium

Zajímavá situace nastala kolem roku 2000, kdy se firma dostala do finančních potíží a bylo potřeba vymyslet, jak se z toho dostat. Ondřej vnímá tuto ukázku schopnosti se odpíchnout ode dna a snažit se poučit z chyb, nějakým způsobem změnit podnikání, nebo ho najednou upravit tak, aby to začalo fungovat, jako klíčovou. V případě Alwin software (budoucího Avastu) to bylo představení freemia. Tato změna nastartovala intenzivní růst.

D&I jako přirozená součást firemní kultury

Dnes se o diverzitě a inkluzi hodně mluví v konotacích korporátů a kvót. V Avastu byly přirozenou součástí velmi brzy. Pokud chtěla firma v nultých letech expandovat do světa, potřebovala stavět diverzní týmy, ve kterých funguje inkluze v tom dobrém slova smyslu. Pro úspěšný růst společnosti potřebovali pochopit, jak vypadají a co potřebují zákazníci na celém světě.

Podmínka investora

Trapný moment z jedné večeře s potenciálním investorem kolem roku 2009 byl další zásadní lekcí, kterou měl Ondřej možnost sledovat. Zakladatelé se pak s odstupem času rozhodli najmout profesionální management, aby raketově rostoucí firmu vedl. Vince Steckler byl pro Ondřeje skvělým šéfem i mentorem. Pomohl ho vytahovat z komfortní zóny a vyrovnat se s impostor syndromem.

Jak sloučit produktovou platformu za 100 dnů

Nemožný cíl? Jen zdánlivě. Vykřičet záměr do médií a mít ho napsaný v tiskové zprávě byla dobrá hybná síla, jak toho docílit. S touto kapitolou se pojí i odchod 800 - 900 lidí, aby spojení Avastu s AVG mohlo být životaschopné. V této lekci si Ondřej uvědomil, že k cíli vede mnoho cest, ale je důležité, jak se k němu dostat. Slušnost je v leadershipu zásadní.

Férovost je nejdůležitější. Je to privilegium, které se člověk musí naučit dělat.

Dále se dozvíte, čemu všemu čelil Ondřej v roli CEO, co pro něj znamená mít společný projekt s nejbližším člověkem a na co se ho ptali diváci.


Zaujalo?

Užijte si záznam či poslech a přijďte na další snídani. Těšíme se!


Kam dál?

Brain&Breakfast s Michalem Lidayem - Energia firmy pramení v kultúre

Brain&Breakfast s Michalem Lidayem - Energia firmy pramení v kultúre

Kultúru má každá spoločnosť. Nemusí sa o nej hovoriť a predsa je. Je jedinečná a nekopírovateľná. Preto je najsilnejším diferenciačným faktorom. Má silu poháňať, ale aj brzdiť. Niekedy oboje súčasne.

Brain&Breakfast s Pavlem Moricem - Umění žít

Brain&Breakfast s Pavlem Moricem - Umění žít

Povídání Pavla Morice v této B&B lze shrnout jako velmi živé, na vlně inspirace, plné aha momentů, humoru a pozitivního probouzení k větší touze žít autenticky svůj život.