Brain&Breakfast s Danielem Prokopem - Každý problém má řešení

Co kdybychom zkusili řešit velké a celospolečenské problémy bez domněnek, emocí, populismu nebo třeba ega, ale zato se strukturovanými daty? Přesně o to jsme se snažili v rámci březnové Brain&Breakfast společně s Danielem Prokopem z PAQ Research.

Daniel Prokop je sociolog a zakladatel výzkumné organizace PAQ Research. Je členem NERV a také členem expertní skupiny pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030. Působí na Fakultě sociálních věd UK, zaměřuje se na kvantitativní výzkum v oblastech vzdělávání, sociálních nerovností a chudoby, sociální politiky a sociální stratifikace.

Společnost chudých

Sociální systém je nastaven tak, že když člověk bere dávky, tak se nevyplácí vydělávat, protože to dávky úbírá. Generuje to nízký užitek práce a pro lidi je takový stav demotivační, aby dělali něco navíc. Stejně tak tomu je v případě exekucí. Pokud člověk například místo 25 000 Kč začne vydělávat 2x více, pak se jeho příjem zvýší cca o 1000 Kč a zbytek se mu strhne z platu. Neexistuje tak motivace snažit se o lepší výdělek.

Tato situace tak podporuje šedou ekonomiku (práci načerno), závislost na dávkách, destabilizaci rodin s dětmi z hlediska bydlení či rozdílnou úroveň vzdělávání. Žijeme v systému, který místo vzdělanostní ekonomiky produkuje bohužel chudobu. To dokreslují následující čísla:

  • 8500 Kč se lidem strhává z minimální mzdy.
  • 400 000 lidí je v neřešitelných exekucích.
  • 4300 škol a 2500 zřizovatelů- systém, který nikdo neřídí.
  • Méně než 200 Kč zbude příjemci dávek z navíc vydělané tisícovky.
  • Pětina dětí má velmi slabou gramotnost. Například v Ústeckém kraji 10 -15 % dětí nedokončí ani ZŠ. Potýkáme se tak s velkou nerovností ve vzdělání.
Češi nemají "can do" přístup.

Hlavně v chudších regionech chybí kupní síla, která by mohla jít do lokálních služeb, a podpořit tak místní rozvoj. Zároveň vysoké náklady práce brzdí lidi v rozjezdu podnikání. Je totiž obtížné konkurovat větším zavedeným firmám bez nějakého kapitálu. K tomu se potýkáme s výrazně vyšší nedůvěrou nižších tříd v sociální systém, v instituce, soudy a v polistapodavý vývoj apod. Stále tu chybějí základní opatření.

Má to řešení?

Ačkoli Češi mají někdy pocit (podle slov Dana Prokopa), že už vše vyzkoušeli, tak opak je pravdou. Ještě tu je totiž spoustu možností, které například v zahraničí velmi dobře fungují. A ty změny, které už nastaly, se neudělaly pořádně, a proto se kýžený výsledek prozatím nedostavil.

Ale řešení existují. Jsou připravené návrhy na změny v oblastech vzdělávání, sociální a daňové politiky. Více podrobností se dozvíte ze záznamu přednášky.

Hodně daníme práci. Vybíráme hlavně hodně na sociálním a zdravotním pojištění. Ta máme skoro nejvyšší v Evropě.

Skečnout záznam z přednášky od Dominiky Kadeřábkové

Zaujalo?

Užijte si záznam či poslech a přijďte na další snídani. Těšíme se!


Kam dál?

Brain&Breakfast s Danielem Prokopem - Slepé skvrny

Brain&Breakfast s Danielem Prokopem - Slepé skvrny

Neřešené problémy v českém sociálním systému, které se týkají exekucí, bytové nouze, nerovných šancí ve vzdělávání či pozice samoživitelek a chudších rodičů. Jaké věci může zhoršit pandemie koronaviru…

Brain&Breakfast s Tomášem Šebkem - Ministr zdraví

Brain&Breakfast s Tomášem Šebkem - Ministr zdraví

Než drahou léčbu, mějme levnou prevenci. Než dlouhý bolestivý život, raději kvalitní, prožitý déle ve zdraví. Do roku 2030 zvýšíme v ČR počet let prožitých ve zdraví o 5 let. Pomůžete?