Andrea Pavlíčková

Brain&Breakfast s Otakarem Foltýnem - Vliv války na Ukrajině na bezpečnost ČR

Brain&Breakfast s Lukášem Bakošem - Málo známé psychologické principy pro každého, kdo (se) vzdělává

Brain&Breakfast s Martinem Poliačikem - Jak v postfaktické době hledat cesty k našim blízkým?

Brain&Breakfast s Lindou Štucbartovou- Hranice, komunikace a vztahy v kontextu hrubnoucí společnosti

Brain&Breakfast s Janem Staňkem - Co vše (z)mění elektromobilita

Brain&Breakfast s Karolínou Presovou - Homo Digitus aneb Člověčenství v další dekádě

Brain&Breakfast s Ondřejem Koudelou- První pomoc aneb BOZP život nezachrání

Brain&Breakfast s Eliškou Remešovou- Emoční první pomoc

Brain&Breakfast s Abhejali Bernardovou - Dokážeme víc, než si většinou odvážíme připustit

Brain&Breakfast s Michalem Miovským - Návykové látky a jejich regulace

Brain&Breakfast s Petrem Skondrojanisem- Jedinečnost

Brain&Breakfast s Eliškou Podzimkovou a její ilustrovaný svět

Brain&Breakfast s Filipem Dřímalkou - Budoucnost (ne)práce

Brain&Breakfast se Soňou Klepek Jonášovou - Hodina udržitelnosti